04 خرداد

زرشک سرده‌ای از تیره زرشکیان با خواص دارویی متعدد که در انتهای بهار و ابتدای تابستان زمان شکوفه دادن و در پاییز زمان برداشت آن است و این در حالی بوده که ایران به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول به شمار می‌رود و در این میان استان خراسان جنوبی نیز با حدود ۹۷ درصد راضی زیرکشت و همچنین تولید ۹۵ درصد آن به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک در ایران شناخته می‌شود.

دیدگاه بگذارید